Αποτελέσματα εξετάσεων Ιουνίου 2016-17

Αποτελέσματα Α’ Γυμνασίου

Αποτελέσματα Β’ Γυμνασίου

Αποτελέσματα Γ’ Γυμνασίου

 

Μαθητές που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας

Β’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου